Képek
 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Itt irhatok nekem
 
e-mailomra irjatok ha kérdésetek van cafat11@hotmail.com
 
clock
 
számolgatóka
Indulás: 2005-01-23
 
Hójelentés
 
Naptár
2018. Január
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
A Bükk egyéb helyei
A Bükk egyéb helyei : Bélapátfalva Ciszterci apátsági templom

Bélapátfalva Ciszterci apátsági templom

  2005.06.11. 07:01

,

Ciszterci apátsági templom (Nagyboldogasszony), Bélapátfalva

 

Az apátságot II. Kilit egri püspök alapította 1232-ben a ciszterci szerzeteseknek. Az apátság román stílusú temploma nemzetközileg is számon tartott műemléki és történeti nevezetesség.

A késő román stílusú templom A Bélkő lábánál fekszik Magyarország egyetlen épségben megmaradt román kori ciszterci apátsági temploma, mely 1232-ben épült. A monostor, amely mellette állott, korábban elkészült, azonban annak csak alapfalait tárták fel, amelyek egy 21x17 méteres teret zártak közre. A feltárást és a templom helyreállítását az 1960-as évek közepére fejezték be. A hajókat elválasztó oszlopok A késő román stílusú templomot a XIV-XV. században gótikus stílusban átalakították. A nyeregtetős, háromhajós és kereszthajós templom torony nélküli. Nyugati, főhomlokzatán nyílik a nagyméretű, bélletes kapu a főhajón, fölötte a rózsaablak, a jobb oldali mellékhajóba pedig a laikus testvérek bejárata nyílik. Keleti végéhez a XVIII. században kontytetős, barokk sekrestyeházat ragasztottak. A belsőben a három hajó a kereszthajóval és a boltozással latin kereszt alakú teret formál. Az egyes hajókat pillérsorok választják el egymástól. A három hajónak megfelelően keleti tájolással egy fő- és két mellékoltár látható. A Szent Imre-oltár 1748-ban készült, a szószék és a hangvető XVIII. század végi copf munka. A sekrestyében az elpusztult monostor kőanyaga, 1232-ben és 1426-ban farakott kövek láthatók.

Monostor a Bélkõ alján

Még bennünk él a szarvaskõi panoráma hangulata, a meredeken felfelé ívelõ barna, diabáz-sziklák varázsa, ám Mónosbél felé haladva, máris új látványosság fogad:

kep1.html786 méter magas csúcs, a Bélkõ mészkõorma. A völgyben fekszik Bélapátfalva, amely nevének egyik tagját egy XII. századbeli kun származású fõúrtól Béltõl kapta, akinek nemzetsége igen gyorsan terebélyesedett. 1282-ben már övéké volt Mikófalva is. Nevüket viseli a hajdani Felbél (Bükkszentmárton) és Albél (Mónosbél). A falutál nem messzire a múlt emlékei várják a turistát, olyan élmény, amelyre érdemes idõt szánni. Az apátsági templom épülete, s a monostor romjai letûnt századok üzenetét tolmácsolják.A diadémjától megfosztott, a robbantásoktól tépdesett csúcs sziklái szinte vakító fehérek. A festõi völgyet nyaranta dús lombú erdõk koszorúzzák. A fák között bújik meg az egykori ciszter-templom, s itt találhatók a szebb napokat is látott monostor maradványai is.

Valaha, az erélytelenségérõl híres II. Endre országlása idején ebbe a buja õsvadonba - akkoriban fák rengetege kúszott egészen a hegy ormáig - aligha téved ember. Érthetõ is, hiszen távol esett a forgalmas utaktól, a gazdagon termõ földektõl, a kincsesnek címzett városoktól, a nagyúri fészkektõl. Aki itt megtelepedett, az jól tudta, hogy csak két keze munkájával keresheti meg kenyerét, s verejtékével fizet minden falatért.

A bencés rendbõl sarjadt ciszterciták mégis idejöttek. Messze frankföldrõl a számukra idegen tájra. S ezek a korukban polihisztornak számító szerzetesek - írtak, olvastak, szántottak, vetettek, építõmesterként is tevékenykedtek - ott folytatták, ahol Franciaországban abbahagyták. Idegen volt számukra a papi arisztokráciára annyira jellemzõ fényûzés és hivalkodás. Kerülték a tivornyát, a dõzsölést, a pompát, s a maguk módján igyekeztek mások számára is hasznossá tenni életüket.

A kultúrát magukkal hozták a Bélkõ lábához is, a II. Kilit egri püspök által - a hagyomány szerint õ írta az Aranybulla szövegét - alapított háromkúti apátságba.

Az ünnepséget 1232. május 16-án vasárnap - a pontos dátumot megõrizte a krónika - tartották, s aztán következtek a munkás hétköznapok. A rend tagjai egyébként tudásukat nem tartották kiváltságnak. Nem õrizték féltékenyen, mint a hatalom bûvöletében élõ egyházfejedelmek és a földi javakban dúskáló kanonokok, apátok. Tapasztalataikat, ismereteiket tovább adták azoknak is, akiket akkoriban igen kevesen vettek emberszámba: az egri püspökség kisemmizett, adókkal sanyargatott parasztjainak.

Meghonosították a szõlõmûvelést, s a völgyben

kep2.htmlhalastavat létesítetek. Nem dolgoztattak, maguk égeztek minden munkát: a fiatalabbak a földeken szorgoskodtak, az idõsebbek az egyházi iratokat másolták. Oklevelek tanúsítják, hogy kezdettõl fogva csak néhány felszentelt pap és páter élt itt. Egyébként ezt bizonyítják - ha közvetve is - a templom és a monostor szerény méretei is. A gondok az elsõ években jelentkeztek: az ország és a nép létét fenyegetõ tatár hordák ide is felvágtattak, a megriadt építõk valószínûleg elmenekülhettek, s csak IV. Béla visszatérése után folytathatták a munkát. Érdekes, hogy a két periódus közti idõben megváltoztak a stílusjegyek: más-más anyagot használtak fel, másképp falaztak.

Fortuna késõbb sem kedvezett a cisztereknek. A monostort 1285 elõtt barbár módon kirabolták és felégették az egymással viszálykodó fõúri frakciók csapatai. Kun László kárpótlásul a poroszlói sóvámot adományozta az apátságnak.

A szerzetesek azonban nem adták fel, kitartottak, s rezignáltan tûrték az egymást váltó kegyurak szeszélyeit. Nemzedékeik évszázadokon át serénykedtek itt, Mohács után azonban már nem hallani róluk, a török veszélytõl tartva valószínûleg szétszéledtek, elhagyták a Bélkõ lábánál megbúvó menedéket. Tettük mégis nagy horderejû, kulturális missziójukat tisztelettel említi az utókor minden krónikása.

Az apátság helyreállítása és nagyítása

kep3.htmlCsanádi egri püspök idejében 1330-ban újra megkezdik az építkezést, helyreállítást. A zárda is megnõtt a kis kápolnával. Így mondja a monda: "Sziklacsúcson áll a nemes sasnak fészke, A csipegõ veréb félve néz feléje. Templom is kõfal közt van a nagy zárdával, Úgy áll, mint mikor szív szivet ölel álta. Kétoldalon messze, két õrtorony nézett, Ha jött az ellenség, ez inté a népet. Lent a templomaljban szép apátlak álla, Véges végig nézett a nagy tó hosszában. A szerzetesek 1534-ig laktak a monostorban. Ekkor Perényi Péter a püspökség birtokaként elfoglalta, az apátságból a szerzetesek elmenekültek, a monostort felgyújtották és kirabolták. A lakóitól elhagyatott monostor omladozni kezdett, de romjai megmaradtak, mely a faluval együtt a szarvaskõi vár tartozéka lett 1562-ig

Perényi bukása után 1562-1678-ig a török .hódoltság alatt élt a falu népe, a monostort más célra használta a török. 1700-ban Telekesi egri érsek kérésére a király az apátság összes birtokát az egri papnevelde fenntartására adományozta.

A monostor falai leomlottak, a templomot is pusztította az idõ. Egészen addig, amíg a XVII-XIX. század során helyre nem állították a megrongálódott boltozatrendszert. Ekkor kerültek ide a barokk oltárok. Egyikük - a Szent Imre nevét viselõ - 1748-ban készült el. Faépítményét és szobrait minden valamire való magyar mûvészettörténeti szakkönyv megemlíti, s a barakk építészet legszebb alkotásai közé sorolja. A látogató számára sajátos élmény a különbözõ stílusjegyek harmóniája.

A bazilikás szerkezet, a megvilágítás, a nyugati homlokzat hatszirmú, mestermunkára valló, a díszítéseiben térhatást keltõ kapuzat, az egyszerûségében puritán voltában is lenyûgözõ templombelsõ, a faragványok, zárt mértani rendje XIII. századi francia hatást idéz, s a hajdani építõkre, a szorgos ciszter szerzetesekre emlékeztet, akiket a hivalkodás helyett a célszerûség vezényelt. Ehhez az Árpád-kori atmoszférához alkalmazkodnak a túlzásokra egyébként hajlamos barokk díszítményei. Szerényen meghúzódva, s kiemelve a lényegest, a meghatározót.

Az egykori monostor romjait 1964-65-ben tárták fel, s gondoskodtak az alapfalak maradványainak konzerválásáról, így aztán az érdeklõdõ - némi fantáziával - teljes képet kaphat az épületrõl, a földszinti traktusról, a mai sekrestyéhez simuló káptalanteremrõl, ahol valaha a fel- olvasásokat és a közös meditációkat tartották az unalmat nem ismerõ, a, folytonos tevékenységben tartalmat találó papok.

A belsõ udvaron levõ kút vize ma is iható, akárcsak évszázadokkal ezelõtt és a monda szerint: fiatalít ...

Napvilágra került a monostor belsõ díszítésének néhány faragványtöredéke. Elõkerültek az egykari vízvezetékek - a kényelemre azért adtak az egyébként puritán szerzetesek - darabjai, tanúskodva a több mint 700 év elõtti építõmesterek igényességérõl, hozzáértésérõl.

Aki idejön, aki néhány órát eltölt a hajdani bélháromokúti apátság környékén, az nemcsak a múlt emlékeit csodálhatja meg, hanem gyönyörködhet a festõi völgyben, a Bélkõ fehér szikláit kiemelõ, nyáron mélyzöld, õsszel bronzvörös, lombrengetegben. És bent a községben a jelen várja, a levegõszennyezéssel már nem fenyegetõ új cementgyár, az óriásgépek zaja, s a heroikus munka jövõt alapozó ritmusa.

És nemcsak a meglévõ hatalmas cementgyárnak, de tíz környékbeli bükki község termelõszövetkezeti parasztságának is Bélapátfalva jelenti a központot néhány éve.

 
Versek
 
Gondolataim
 
beszélőke
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Szavaz
Lezárt szavazások
 
érdekes lapok
 
Vándor a lap szerkesztője
 

A FÉRJFOGÁS és a FÉRJMEGTARTÁS TITKAI, a SZERELEMRÕL MINDEN, a BOLDOG SZEXUÁLIS ÉLEThez vezetõ út: PSP    *****    PÁRKAPCSOLATI és SZEXUAL PARAPSZICHOLÓGIA: PSP alternatív spirituális tanácsadó képzés abszolút kezdõknek és haladóknak    *****    Hogyan kell a SZERELMET BEVONZANI ÉS MEGTARTANI? Mi a BOLDOG SZERELEM TITKA? A PSP-n megtudhatod!    *****    Minden amit TUDNI AKARSZ A SZERELEMRÕL ÉS A SZEXRÕL: PSP Párkapcsolati tanácsadó képzés * SZERELEM SZEXUALITÁS    *****    Magyarország egyetlen Olicity és legaktívabb Arrow rajongói oldala! Minden infó az aktuális 6. évadról és egyéb finomság    *****    Megjelent a The Sims 4 legújabb kiegészítõje, a Laundry Stuff Pack. Vajon megéri megvenni? Derítsd ki Te magad!    *****    Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene -Katt    *****    Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk! KATT KATT KATT KATT    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    -Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Naptár,Design!-    *****    The Resident - A kórházi drámasorozat január 21-én indul Matt Czuchry és Emily VanCamp fõszereplésével! Nézzetek be!    *****    Mindenféle kérdésedre õszinte választ kaphatsz a valódi Kérdõasztrológia segítségével.    *****    Részletes személyiség és sors analízis / születési horoszkóp / ajándék 3 év elõrejelzéssel. Most érdemes ide látogatni!!    *****    Ha diplomás asztrológust keresel, aki BECSÜLET KASSZÁS alapon ad tanácsot és INGYEN OKTAT, akkor keress bizalommal!    *****    A BIOTÉRKÉP AZ IGAZI KARMA! MEGMUTATJA PONTOSAN,MILYEN FELADATTAL SZÜLETTÉL.EGY PRÓBÁT MEGÉR. SOK SEGÍTSÉG MINDEN NAP!!!    *****    Megnyitott a madárvendéglõ! Gyertek vendégségbe ti is Mályvához és Pipitérhez! Irány a Mesetár!    *****    Megnyitottam cikkes, véleményes blogomat! Sok-sok érdekes bejegyzéssel várlak naponta, ne hagyd ki! - Alice    *****    Sztárokról és idolokról írok,ajánlókat hozok,tippeket és tageket osztok meg veletek!Nézz be egy blogkóros lány oldalára!    *****    Az igazi karma a horoszkópodban a Felszálló holdcsomópont,a Chiron,a Lilith (Fekete Hold),Rendeld meg most!Várlak, katt!    *****    családi adókedvezmény 2018 nyomtatvány letöltés, feltételek tudnivalók